Enstitü’nün kuruluş esaslarının ve çok boyutlu işbirliği imkânlarının belirlenmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından Enstitü merkezinin kurulması, araştırma ve incelemeler ile projelerin oluşturulması ve projelerin icrası gerçekleştirilecektir.

İşbirliği potansiyelinin belirlenmesiyle daha uygun hedeflere daha kolay ve daha az maliyetle varılabilecek, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü’nün kurulması ile de stratejik, teknik ve lojistik bilgi temini, proje oluşturma, veri bankası oluşturma, bütün ilgili kurumlarla irtibata geçilmesi karşılıklı verimlilik esasına göre profesyonel ve bilimsel bir yapıya kavuşacaktır.

Birinci etap çalışması ( işbirliği imkânlarının araştırılması ) sistemin geliştirilebilme potansiyelini, yapılacakları ve çalışma stratejilerini ortaya çıkaracaktır. Bu etap, bütçenin tahsis edilmesini müteakip, 3-4 günlük koordinasyon faaliyetinden sonra başlatılacaktır.

Birinci etap çalışması takriben 3 ayda tamamlanacak, sonuç raporu 4. ay sonunda hazır hâle getirilecektir. Birinci Etap Çalışmaları Raporu sonuçlarının değerlendirilecektir.

Takip eden 15 gün içinde “Sağlık ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü Kuruluş Raporu” hazırlanacak ve kuruluş maliyet bütçesinin belirlenmesine göre fiili kuruluş çalışmaları başlatılabilecektir.

Bu süreçte ilk etap olarak Çok Boyutlu İşbirliği İmkânları belirlenecek ve Enstitü’nün Kuruluş Esasları oluşturulacaktır.

Yine bu süreçte Uluslararası Ağ Portalı kurulumu da tamamlanıp işletim aşamasına geçilecektir.

Sonrasında Türkiye’de Enstitü merkezinin kurulması ve bu düzen içerisinde araştırma ve incelemeler ile ilgili projelerin oluşturulması öngörülmektedir.

Türkiye’nin diğer ülkeler ile sağlayacağı işbirliklerinin küresel ölçekte etkin biçimde kullanım imkânları ortaya konacak, Enstitü merkezinin kurulmasının ardından bütün ilgili kurumlar ile profesyonel ve bilimsel esaslı dayanışma sağlanacaktır.

Ayrıca ülkeler arası ikili ve çok taraflı diyalog ve projeler geliştirilerek hayata geçirilecektir.