KAPSAM

Ülkemizde de Cumhuriyet’ten bu yana sağlık konusunun kapsamı genişlemiş, izleyen siyasi dönemlerde kamusal sağlık politikaları ve sorunları sürekli tartışılan bir temel alan olarak önemini sürekli artırmıştır. Sosyal güvenlik ise; çalışma hayatı ve barışı, iş sağlığı ve güvenliği, sağlık güvencesi, istihdam, yoksulluk, sosyal dışlanmanın önlenmesi, kimsesizlerin topluma kazandırılmaları, alkollü içki, sigara ve uyuşturucu madde kullanımının en aza indirilmesi gibi hususları içeren bir süreçtir. Muhtemel ekonomik ve sosyal risklere karşı önceden gerekli önlemler alınarak vatandaşlara gelir sağlamak üzere oluşturulan ve korunma garantisi sağlayan kamu harcama sistemidir.

Detay

KOORDİNATÖR

Proje’nin koordinatörlüğünü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) üstlenmektedir.

TASAM bugüne dek; Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü, Afrika Enstitüsü, İslam Ülkeleri Enstitüsü, Siyasal İletişim Enstitüsü, Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Çevre ve Şehir Enstitüsü, Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü, Enerji, Su ve Gıda Enstitüsü ve Türkiye Turizm Enstitüsü ile Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü, Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü, İnovasyon ve İnsani Kalkınma Enstitüsü, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü, Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Enstitüsü, Ulaşım Lojistik ve Kalkınma Enstitüsü  gibi kurumları ülkemize kazandırmıştır. Ayrıca; Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu, Dünya Türk Forumu, Dünya İslam Forumu, İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu, Balkan İletişim Ağı Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İşbirliği Platformu Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu gibi ağları kurucu ve koordinatör olarak işletmektedir.

Bizimle İletişime Geçin...

4 + 5 =