Hedef Kitle

 • Türkiye İş Kurumu
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu
 • Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü
 • Çalışma Genel Müdürlüğü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
 • Sektörel Eğitim Veren Resmi, Özel ve Sivil Kurumlar
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
 • İlgili Sivil Toplum Kuruluşları ve Düşünce Kuruluşları
 • Sektörel ve Mesleki Birlikler
 • Resmi ve Özel Hastaneler / Sağlık Kurumları
 • Ar-Ge, İlaç (Ecza) ve Teknik Görüntüleme ve Tıbbi Destek Kurumları
 • İlgili Resmi ve Sivil Eğitim Kurumları
 • Bankalar, Sigortacılar ve Bireysel Emeklilik Kurumları
 • Dost ve Müttefik Ülkelerin Denk ve Benzer Kurumları